Om

portrett Lise Stang LundJeg har to primære interesseområder som kunstner: glass, lys og optiske virkninger; og større skulpturer i offentlig rom. Felles for disse er et fokus på interaksjonen mellom betrakter og kunstverk, og en forkjærlighet til enkle, presise estetiske uttrykk.

Glass, lys og optiske virkninger

Mange av mine kunstprosjekter involverer glass. Glass har suverene kvaliteter til å fange og videresende lys. Massivt glass har vidunderlige, ofte overraskende optiske kvaliteter, avhengig av form og sliping.

Jeg liker det faktum at de optiske effektene er dynamiske. Forvrengningene og speilingene forandrer seg ettersom betrakteren beveger seg, noe som trigger en nysgjerrighet og lekenhet i betrakteren.

Jeg lager veggobjekter, skulpturer og installasjoner i mitt arbeid med glass. I mange av prosjektene kombinerer jeg glasset med andre materialer som tre, stein, betong eller stål for å skape interessante og nødvendige kontraster til de spesielle og på mange måter ekstreme kvalitetene til glasset. Jeg etterstreber et presist formspråk.

Mitt arbeid med kunst i offentlig rom involverer fasadeglass, hvor jeg har begynt å utforske sterke, grafiske mønstre. Mitt mål er enkle uttrykk som er i harmoni med og tydeliggjør arkitekturen.

Skulpturer i offentlig rom

Store skulpturer har en sterk fysisk tilstedeværelse. Jeg utforsker spenningen som kan oppstå gjennom sammenstilling av flere skulpturelle former.

Mine skulpturer har et abstrahert formspråk, som inviterer betrakteren til frie assosiasjoner.

Jeg har gjennomført tre større skulpturprosjekter i offentlig rom, som er oppført i skoler og en barnehage. Barn og unge har en direkte tilnæring til kroppsstore skulpturelle former. De utforsker fysisk og lekende, mens voksne normalt betrakter og vurderer. Å se hvordan unge mennesker forholder seg til former jeg har skapt inspirerer meg.

Skulpturgruppene gir byggene en møteplass; et sted det er godt å være og hvor gode samtaler kan oppstå. Skulpturene kan i beste fall fungere som symbol og landemerke for anleggene.

Utdannelse og virksomhet

Jeg har min utdannelse hovedsaklig fra Kunsthøgskolen i Oslo avd. SHKS hvor jeg avsluttet med hovedfag i 1998. Jeg har i tillegg utdannelse fra London og Stockholm. Jeg har deltatt i flere gruppeutstillinger, og hadde min tredje separatutstilling på RAM galleri i Oslo i 2008. De siste årene har jeg konsentrert meg om kunstprosjekter i offentlig rom, og har fullført flere prosjekter. Jeg har også deltatt i en rekke lukkede konkurranser. Mitt siste prosjekt var en fasadeutsmykking for Nordlandssykehuset Vesterålen, som ble levert i 2014.

Org.nr. 980 607 089 MVA

CV kunstpraksis (pdf)>

CV yrkespraksis og utdanning (pdf)>

På atelieret i 2001. Foto: Elin Bjelkarøy
Portrettfoto øverst: Ellen Lande Gossner

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional